Easix

In samenwerking met Easix werkten we aan het verder uitbouwen van EasyNurse. EasyNurse is een applicatie ter ondersteuning van thuisverpleegkundigen. Zo kunnen ze niet alleen op het web maar ook op een mobiele applicatie patiëntendossiers raadplegen. De verpleegkundigen kunnen ook dagjournalen bijhouden, de groepsplanning aanpassen en facturatie nagaan. Dankzij de applicatie hebben ze nu een up-to-date overzicht van hun financiën, kunnen ze meteen factureren en verslagen in één klik delen met de huisarts. De back-end van de applicatie werd ontwikkeld door Easix zelf, de front-end bouwde Lemon uit in samenwerking met Easix.

Specificaties
Type Platform
Lanceerdatum 09/2021

 

Complexe administratie, een kwelgeest uit het verleden

 

Thuisverpleegkundigen spenderen heel wat tijd aan administratie. EasyNurse helpt om die administratieve taken tot een minimum te beperken. Nu is er slechts één applicatie nodig waarmee facturatie, patiëntendossiers en verslagen kunnen beheerd worden. Dit alles met de focus op gebruiksvriendelijkheid. Zo kunnen verpleegkundigen zich focussen op het beter maken van patiënten.

Prioriteit op online toegankelijkheid 

Omdat het ontzettend belangrijk is dat de applicatie online toegankelijk blijft, bouwden we een private cloud voor Easix. Praktisch komt het erop neer dat ze drie servers met resources ter beschikking hebben. Zelfs indien één van de servers uit zou vallen, kan de bestaande load gedragen worden door de twee resterende servers. Daarbovenop maken ze gebruik van ons meest uitgebreide SLA- en support pakket. Zo kan een maximale uptime voor de applicatie verzekerd worden.

Relevante Cases

McKinsey & Company

Mobile App

McKinsey & Company is een multinational management consulting bedrijf dat een app nodig had om hun bedrijfsweekend bij elkaar te binden, die Lemon vervolgens ontwikkeld heeft.

Yuki

Website / Web Platform / Mobile App

Yuki is een platform dat online boekhouden verbetert met slimme software. Lemon voorzag de integratie van een nieuwe module in de app en de rebranding van het merk met een nieuw logo.

SlimBak

Internet of Things Platform

Lemon ontwikkelde Slimbak. Dit is een Internet of Things systeem dat het afvalbeheer in steden en parken optimaliseert door via sensoren te meten hoe vol een vuilnisbak is.

Appje voor de Borst

Mobile App

Lemon ontwikkelde Appje voor de Borst, een app waarmee jonge ouders alle praktische informatie over de voeding, de luiers en het gewicht van hun baby verzamelen.